Therapie op school

Tijdens het buiten spelen, in de gymzaal of in de klas: leerkrachten zien kinderen dagelijks bewegen. Als er twijfels zijn of de motoriek van een kind past bij de ontwikkelingsleeftijd, kan de leerkracht de hulp van Praktijk KLIM inroepen. Omdat KLIM op de basisschool werkt, zijn de lijnen tussen de klas en de therapie kort. We behandelen kinderen in de vertrouwde omgeving en geven de leerkracht tips voor in de klas. Zo gaat een kind snel vooruit en krijgt de leerkracht steeds meer feeling met het thema motoriek. Vaak werken we in een aparte ruimte op school, bijvoorbeeld de gymzaal. Soms kiezen we er juist voor om het kind in de klas te begeleiden. Deze benadering sluit perfect aan op de principes van het passend onderwijs: de school heeft alle expertise die kinderen nodig hebben in huis. Ook voor de ouders is behandeling op school efficiënt.

Voordelen voor school, kind en ouders

 • Geen kosten voor de school.
 • Expertise binnen de school gericht op motoriek en leefstijl. Een kinderoefentherapeut op school is een mooie aanvulling op het passend onderwijs.
 • De leerkracht kan het behandelplan in de klas ondersteunen (sneller resultaat) en wordt vaardiger in signalering, ondersteuning en preventie.
 • De kinderoefentherapeut denkt proactief mee over de schrijfmethode, de inrichting van de buitenspeelplaats en/of gymzaal. Ook kunnen we jaarlijks stoel/tafelhoogtes in de klassen afstellen.
 • Vertrouwde omgeving voor het kind en ouders/verzorgers.
 • Kinderen zijn maar een half uur weg uit de klas in plaats van een halve dag.

Het enige dat wij van de school nodig hebben, is een werkruimte. Denk aan een speelzaal waar de kinderoefentherapeut een dagdeel in de week terecht kan.

Gezonde leefstijl op school

Praktijk KLIM helpt ook met vraagstukken rondom voeding en beweging voor een gezonde school. Denk aan:

 • Schoolbeleid gericht op voeding (pauzehap, fruit/water, traktatiebeleid)
 • Leefstijlprogramma voor kinderen
 • Ouderbijeenkomsten over gezondere leefstijl
 • Inrichting buitenspeelplaats/materialen
 • Meedenken over sport
 • Lessen ‘bewegen in de klas’

Alle gebieden van de ontwikkeling

De motoriek heeft veel invloed op de rest van je ontwikkeling: taal-cognitief en sociaal-emotioneel. Kinderen die motorische vaardigheden moeilijk vinden, durven misschien niet goed mee te spelen op het schoolplein of in de gymzaal. Met als gevolg dat ze zich ook sociaal-emotioneel, en op taalgebied, minder sterk ontwikkelen. Des te belangrijker om op tijd werk te maken van motoriek.

Kwaliteit

Kwaliteit staat voorop bij Praktijk KLIM.

 • We stellen jaarlijks een kwaliteitsplan op (op verzoek in te zien)
 • We zijn aangesloten bij en volgen de richtlijnen en protocollen van de beroepsverenigingen.
 • De therapeuten van KLIM zijn geregistreerd (kinder)oefentherapeut en als zodanig ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici
 • We maken gebruik van een klantervaringsonderzoek
 • In de praktijk gelden protocollen om de kwaliteit verder te verbeteren en waarborgen. Voor meer informatie zie bestand 'praktijkorganisatie'.

Meer weten? Neem contact met ons op via:

info@praktijkklim.nl
06 284 857 73Copyright Praktijk KLIM - Privacy Policy - Door Spruit Digital