Behandeling kind

Wanneer kinderoefentherapie?

Ieder kind is anders en ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Toch zijn hulpvragen soms terecht. Bijvoorbeeld bij deze signalen:

 • Late ontwikkeling in grove motoriek (lopen, rennen, springen, klimmen). Onhandig, houterig bewegen, veel vallen.
 • Problemen met fijne motoriek (schrijven, kleuren, knutselen, omkleden).
 • Geen plezier/angst om te bewegen.
 • Te veel bewegen (hyperactiviteit) / te weinig bewegen.
 • DCD (developmental coöordination disorder), dyspraxie, hypermobiliteit.

Hoe ziet een behandeling eruit?

In een behandeltraject doorlopen we de volgende stappen:

 1. In overleg met ouders en leerkracht bespreken we welke motorische hulpvragen er zijn.
 2. We onderzoeken het motorisch functioneren van het kind en leggen dit vast in een behandelplan. Bij een behandeltraject houden we rekening met leeftijd, ontwikkelingsfase, omgevingsfactoren en eventuele gedragsproblemen (ADHD/ASS) die de motorische ontwikkeling beïnvloeden.
 3. Met ouders (en leerkracht) bespreken we het behandelplan, met eventuele tips voor thuis.
 4. Tijdens de behandeling oefenen we de verschillende onderdelen uit het behandelplan samen met het kind. Dit doen we spelenderwijs waardoor het kind (weer) plezier krijgt in bewegen.
 5. Gedurende de behandelperiode evalueren we het motorische functioneren van het kind regelmatig met ouders en betrokkenen.
 6. Na afronding van de therapie plannen we nog een nacontrole in om te kijken hoe het gaat met de motorische ontwikkeling.

Leefstijlbegeleiding: beweging én voeding

KLIM biedt een leefstijlprogramma aan om kinderen en ouders te begeleiden naar een gezonder beweeg-patroon. Het doel hierbij is om de dagelijkse fysieke activiteit te verhogen, en fitheid te verbeteren. Dat doen we op een positieve manier waarbij plezier voorop staat. Ook aanvullende hulpvragen op bijvoorbeeld: bewegingsangst, overgewicht komen hierbij aan bod.

Tarieven en vergoedingen

Praktijk KLIM heeft contracten met alle zorgverzekeraars voor het jaar 2024. Kijk op de site van uw zorgverzekeraar om te checken voor welke vergoeding uw kind in aanmerking komt. Over het algemeen geldt het volgende voor kinderen (onder 18 jaar).

 • Bij een chronische indicatie (volgens chronische lijst): De therapie wordt vanuit de basisverzekering 100% vergoed.
 • Bij een niet-chronische indicatie: De eerste 18 behandelingen van de therapie worden vanuit het basispakket vergoed. Mochten meer behandelingen nodig zijn, dan worden deze deels vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Het is afhankelijk van uw polis en uw zorgverzekeraar hoeveel behandelingen vergoed worden.

 

Zitting Methode Cesar / Mensendieck € 37,00
Zitting kinderoefentherapie € 48,00
Screening Methode Cesar / Mensendieck € 10,00
Intake en onderzoek na screening € 35,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 50,00
Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport € 30,00
Oudergesprek € 30,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek € 40,00
Toeslag voor uitbehandeling € 12,50

 

Bij behandelingen die niet 24 uur van tevoren afgezegd zijn, wordt 75% van het behandeltarief in rekening gebracht.

Meer weten? Neem contact met ons op via:

info@praktijkklim.nl
06 284 857 73Copyright Praktijk KLIM - Privacy Policy - Door Spruit Digital