Voor scholen

Ook binnen uw school zullen er kinderen zijn met motorische problemen. Dagelijks zien de leerkrachten de kinderen bewegen tijdens het buiten spelen, in de gymzaal of in de klas. Maar weet de leerkracht ook wanneer de motoriek leeftijdsadequaat is, en wanneer er extra hulp noodzakelijk is?

KLIM biedt hiervoor contextgerichte zorg die past bij de nieuwe kaders van het passend IMG_8262onderwijs. Het kind wordt behandeld voor zijn/haar motoriek in een vertrouwde omgeving, en de leerkracht krijgt tips om het kind in de klas te begeleiden. Dit zorgt ervoor dat de nieuw aangeleerde motorische vaardigheden gemakkelijk en direct kunnen worden toegepast. De korte lijn tussen de therapeut, ouders/verzorgers en leerkracht zorgt voor snelle behandelresultaten. Daarbij wordt een leerkracht vaardiger in de signalering en ondersteuning van motorische problematiek.

Waarom op school en niet extern?

 • Vertrouwde omgeving voor het kind en ouders/verzorgers.
 • Het geoefende kan meteen ingezet worden door het kind, en dus functioneel.
 • De leerkracht kan het behandelplan in de klas ondersteunen (sneller resultaat), en wordt vaardiger in signalering, ondersteuning en preventie.
 • Kinderen zijn maar een half uur weg uit de klas in plaats van een halve dag.

Voordelen voor de school:

 • Geen kosten voor de school.
 • Een kinderoefentherapeut verbonden aan school vormt een goed visitekaartje naar ouders, en een mooie aanvulling op het passend onderwijs.
 • Expertise binnen de school gericht op de motoriek en leefstijl.
 • Aanvullende expertise gericht op schrijfonderwijs/methodes.
 • Ieder jaar afstellen van stoel/tafelhoogtes in de klassen.

Het enige dat wij van de school nodig hebben, is een ruimte voor de kinderoefentherapeut die geschikt is voor de specifieke motorische hulpvragen (denk aan het beschikbaar stellen van de speelzaal op een dagdeel in de week). Wanneer de zorg om een specifieke reden niet aan te bieden is op de onderwijslocatie (gebrek aan ruimte), kan er in overleg met de praktijk ook naar andere oplossingen gezocht worden.

Leefstijl binnen de school:

Naast ondersteuning voor de motoriek, kan KLIM ook iets betekenen op het gebied van leefstijl. We realiseren ons dat vraagstukken omtrent voeding (schoolfruit/waterbeleid/traktatie) en beweging (speelmogelijkheden/sport) soms lastig kunnen zijn. KLIM helpt scholen om een gezondere omgeving voor kinderen te realiseren door middel van:

 • Schoolbeleid gericht op voeding (pauzehap, fruit/water, traktatiebeleid).
 • Leefstijlprogramma voor kinderen aanbieden.
 • Ouderbijeenkomsten “voeding & beweging”.
 • Inrichting buitenspeelterrein/materialen.
 • Lessen “bewegen in de klas”.

Benieuwd wat praktijk KLIM voor uw school kan betekenen?

Neem contact op met Jan-Pieter Timmermans via janpieter@praktijkklim.nl of 06 28485773.

Download hier het ondersteuningsplan “motoriek binnen het passend onderwijs”