Kwaliteit

Praktijk KLIM streeft voortdurend naar het verbeteren van de kwaliteit. Om dit te monitoren wordt er jaarlijks een kwaliteitsplan op/bijgesteld. Dit kwaliteitsplan is toegankelijk, en op verzoek in te zien.download

Naast het lidmaatschap bij de verschillende beroepsverenigingen, is (zijn) de therapeut(en) van KLIM geregistreerd kinderoefentherapeut en als zodanig ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Om hiervoor in aanmerking te komen moet er 5-jaarlijks een herregistratie plaatsvinden waaruit blijkt dat de kwaliteitsstandaard gehandhaafd blijft. De eisen zijn gericht op bij- en nascholing, intervisie met collega’s en interne auditprocedures.

Daarnaast gelden in de praktijk onderstaande protocollen om de kwaliteit verder te kunnen verbeteren en waarborgen.


Klantervaring

Binnen de praktijk wordt gebruik gemaakt van klantervaringsonderzoek. Op deze manier wil KLIM inzicht krijgen in uw ervaringen met de praktijk. Na het afronden van het behandeltraject van uw kind ontvangt u een korte enquête via e-mail. Hierin wordt gevraagd hoe u de zorg voor uw kind heeft ervaren en of u nog verbetersuggesties heeft. Het invullen van de enquête gebeurt anoniem. Op basis van de resultaten uit het klantervaringsonderzoek worden aanpassingen in de praktijk doorgevoerd om zo de kwaliteit van de zorg zo hoog mogelijk te houden.


Klachtenregeling

Wanneer u niet tevreden bent, of een klacht heeft over de bejegening, of behandeling van de therapeut, kunt u dit melden via het mailadres van de praktijk: info@praktijkklim.nl. Uw klacht wordt vervolgens behandeld conform de richtlijnen van de VVOCM, en de landelijke klachtenregeling voor paramedici. De klachtenprocedure is hier in te zien.


Overdrachtrregeling

Tijdens de behandeling van uw kind kan het voorkomen dat het behandeltraject wordt overgedragen aan een andere kinderoefentherapeut. In dat geval vindt een uitgebreide evaluatie plaats zodat de behandelingen zonder problemen kunnen worden voortgezet. Heeft u desondanks toch problemen met een eventuele overdracht, laat het ons weten. Wij zoeken dan met u naar een passende oplossing.

Bij kortdurende ziekte van uw behandelend kinderoefentherapeut kan het voorkomen dat behandelingen worden afgezegd. Bij langdurige ziekte streven wij naar adequate vervanging.


Hygiëne

KLIM draagt zorg voor schone behandelruimtes, wachtkamers en toiletten.


Privacy

KLIM hecht veel waarde aan de privacy van uw kind. In alle behandelruimtes is de privacy daarom gewaarborgd. Desondanks werken de kinderoefentherapeuten regelmatig in een andere setting wanneer de geleerde vaardigheden in het dagelijks leven van het kind worden geïntegreerd. Wanneer u als ouder/verzorger bezwaren heeft, kunt u dit melden bij de therapeut van KLIM, en wordt er naar een oplossing gezocht.


Digitale dossiers

De behandelgegevens van uw kind worden in een beveiligd computersysteem opgeslagen. Dit systeem is niet toegankelijk voor derden. In overleg met de ouders kan besloten worden om de therapeutische verslagen uit de dossiers ook te delen met de school.


Aanvullende praktijkinformatie

Aanvullende richtlijnen, protocollen en voorwaarden die van toepassing zijn op de behandeltrajecten van KLIM zijn hier in te zien.