Onderzoek en behandelen

Hoe ziet een behandeltraject kinderoefentherapie eruit?

De eerste stap is dat we in overleg met ouders/verzorgers en/of de leerkracht in kaart brengen met welke motorische vaardigheden het kind moeite heeft: de zogenaamde ‘motorische’ hulpvraag wordt geformuleerd.

Vervolgens onderzoekt de therapeut het motorisch functioneren van het kind. Er wordt gekeken naar de motorische ontwikkeling van het kind, met als achtergrond de voorgeschiedenis en de hulpvraag. Tijdens het onderzoek komen verschillende deelgebieden van de motoriek aan bod, zoals grofmotorische vaardigheden en handvaardigheid, en wordt er een eerste indruk gevormd van het gedrag van het kind en de leerstrategie. De resultaten, behandeldoelen en behandelplan legt de therapeut vast in een verslag en bespreekt dit met ouders/verzorgers. Zo wordt voor hen duidelijk op welke manier aan de motoriek gewerkt wordt en wat ze thuis kunnen doen ter ondersteuning van de therapie.

Tijdens de behandeling oefent de kinderoefentherapeut samen met het kind de verschillende onderdelen uit het behandelplan. Dit gebeurt altijd spelenderwijs waardoor het kind (weer) plezier ervaart in het bewegen. Aan ouders kan worden gevraagd thuis bepaalde spelactiviteiten te herhalen. Gedurende de behandelperiode wordt het motorische functioneren van het kind regelmatig geëvalueerd met ouders/verzorgers en betrokkenen. Na afronding van de therapie vindt er nog een follow-up plaats om te kijken of de aangeleerde vaardigheden geborgd zijn, en de motoriek nog steeds op niveau is.

IMG_8220Aanvullend leefstijltraject

Tijdens de intake kan met de ouders / verzorgers gekeken worden of er naast het gangbare traject ook leefstijlbegeleiding nodig is. Voor deze begeleiding heeft KLIM een gecombineerd leefstijlprogramma ontwikkeld. In dit programma krijgen kinderen en ouders voorlichting over een gezond beweeg- en voedingspatroon. De kinderoefentherapeut richt zich hierbij op het beweegpatroon, met als doel de kinderen spelenderwijs (weer) plezier in bewegen te laten ervaren en zo de dagelijkse lichamelijke activiteit te verhogen. De gewichtsconsulent richt zich op het voedingspatroon waarbij u als ouder advies en begeleiding krijgt in het maken van verantwoorde keuzes. Kinderen worden daarnaast begeleid volgens de Fitgaaf-methode. Een methode die uitgaat van een positieve bekrachtiging bij het verbeteren van de leefstijl.

Kinderen met obesitas worden voor dieetadvisering terugverwezen naar de huisarts en/of obesitaspoli, gezien de intensievere begeleiding die ze nodig hebben.