Motoriek en leefstijl

Wat is motoriek?

Motoriek is het vermogen om te kunnen bewegen. De motorische ontwikkeling wordt vaak onderverdeeld in grove of grote motoriek en fijne of kleine motoriek. Bewegingen als lopen, zwemmen en een bal schieten, vallen onder de grove motoriek. Bewegingen waar meer aandacht of concentratie voor nodig is, zoals knippen, schrijven of een speld oppakken, behoren tot de fijne motoriek.

De grove en fijne motoriek zijn nauw met elkaar verbonden. Kinderen moeten vaak bepaalde basisvoorwaarden binnen de grove motoriek beheersen, voordat zij toe zijn aan bepaalde taken binnen de fijne motoriek (bijvoorbeeld schrijven). Beheersing van het evenwicht is bijvoorbeeld een voorwaarde om netjes te kunnen zitten bij het schrijven.


IMG_8195  Waarom is motoriek zo belangrijk in de ontwikkeling van een kind?

Op veel gebieden van de ontwikkeling hebben kinderen motorische vaardigheden nodig. Zo is het bij het ontdekken van de wereld noodzakelijk dat je kunt bewegen, dingen kunt pakken en vasthouden. Maar ook de ontwikkeling van spraak en het uiten van emoties vraagt om motorische vaardigheden. De motorische ontwikkeling is dan ook nauw verbonden met de andere ontwikkelingsgebieden.


Wat is een gezonde leefstijl, en waarom is het belangrijk?

Leefstijl is een combinatie van terugkerende patronen in voeding, beweging en ontspanning. Een juiste balans en regelmaat hierin bepaalt of een leefstijl (on)gezond is; een verkeerde balans resulteert vaak in overgewicht. Deze balans verschilt vanzelfsprekend voor kinderen en ouders, maar ook tussen kinderen onderling. Kinderen hebben door meerdere factoren andere behoeftes, waardoor er geen algemene patronen zijn die horen bij een gezonde leefstijl. Wel bestaan hiervoor een aantal vuistregels.

Vuistregels:

Voedingspatroon: Een gezonde voeding levert de voedingsstoffen die een kind nodig heeft om goed te functioneren. Vaak wordt gedacht dat er voor een gezond voedingspatroon minder gegeten moet worden. Belangrijker is echter dat de juiste keuzes gemaakt worden.

 • Ontbijt elke ochtend
 • Kies voor (kraan)water als drank
 • Eet op vaste tijden
 • Eet drie hoofdmaaltijden en maximaal drie gezonde tussendoortjes
 • Eet veel groente en fruit, ook als tussendoortje

Bewegingspatroon: Voldoende beweging helpt een kind een gezond gewicht en lichamelijk fit te houden. De algemene aanbeveling is dat een kind dagelijks minimaal 1 uur matige tot intensieve beweging nodig heeft. Dat wil zeggen dat hij er ook moe van wordt.

 • Loop of fiets naar school
 • Speel veel buiten
 • Doe aan sport en beweegactiviteiten
 • Zit niet teveel achter de tv, tablet of pc

Slaap/rust patroon: Om goed te presteren en te concentreren is voldoende slaap voor een kind belangrijk. Het lichaam herstelt tijdens het slapen en verwerkt zo de indrukken die gedurende de dag zijn opgedaan. De slaapbehoefte verschilt per kind en naarmate ze ouder worden, neemt de slaapbehoefte af.

 • Ga op tijd naar bed
 • Geen beeldschermen op de slaapkamer

Van jongs af aan een gezonde leefstijl aanleren, vergroot de kans om een gezonde leefstijl vast te houden wanneer kinderen ouder worden. Kinderen met een gezonde leefstijl voelen zich ook energieker, zijn minder vaak ziek en beter geconcentreerd op school. Een kind met een gezond gewicht beweegt makkelijker en ontwikkelt zich lichamelijk beter dan een kind met overgewicht. Om de gevolgen van overgewicht, waaronder motorische achterstand, pestgedrag en ziektes op latere leeftijd, te voorkomen is een gezonde leefstijl voor kinderen dus belangrijk.

Meer informatie vindt u in de folder “kinderen en een gezond gewicht” van het Voedingscentrum, en de links op deze pagina.